Job title: 2 Prosjektmedarbeidere - Mobilitetstejenester
Job type: Contract
Emp type: Full-time
Industry: IT
Expertise: IT & Telecoms
Location: Oslo, Norway
Job published: 2020-06-30
Job ID: 32582

Job Description

Ruter søker to prosjektmedarbeidere (ikke senior) til Ruters fagenhet mobilitetstjenester. Konsulentene vil i hovedsak jobbe med utvikling av bestillingstrafikk, men noe av arbeidet vil være på tvers av alle områdene til mobilitetstjenester. 

 

Ruter arbeider med utvikling av nye mobilitetstjenester. For å kunne tilby kundene tidsriktige og kundevennlige tjenester må de kontinuerlig utvikle og teste ut nye mobilitetsløsninger.

Mobilitetstjenester utvikler, etablere og levere ulike mobilitetstjenester, basert på kundenes og markedsområdenes behov innfor områdene Kombinert Mobilitet, mikromobilitet, bestillingstrafikk og selvkjørende kjøretøy.  Ruter ser delte selvkjørende kjøretøy, dør til dør transport og andre grønne mobilitetsformer som en viktig del av fremtidens transporttilbud og ønsker derfor å ta en fremoverlent og aktiv rolle i utviklingen.

I den forbindelse trenger de å leie inn to prosjektmedarbeidere som kan være med å utvikle fremtidens mobilitetsløsninger og med hovedvekt på bestillingstransport.

Fremtidens bestillingstransport skal gi kundene økt frihet og tjenesten skal bidra til at mobilitetsnettverket blir mer finmasket og relevant for flere.  Bestillingstjenesten skal integreres og utfylle det ordinære mobilitetsnettverket ved å gi kundene en dør til dør tjeneste som er fleksibel rundt reise-tidspunkt, reisemåte, antall reisende, reiserute. En sentral oppgave for kandidatene vil være å bidra i dette arbeidet. 

 

Krav til konsulentene:

 • prosjektleder og koordinerings erfaring, og spesielt fra utviklingsprosjekter som skal inn i produksjon.
 • erfaring og interesse for digitalutvikling og nysgjerrige på fremtidens mulighetsrom.  
 • pådrivere av natur og ha en god evne til å presentere samt fasilitere samarbeid blant prosjektdeltakere med forskjellig bakgrunn og situasjonsforståelse.  
 • jobbe under kontinuerlige endringer og håndtere mange ulike saker og situasjoner samtidig 
 • Forståelse for samfunnsmessige drivere/føringene for digitalisering
 • Erfaring med å se kundebehov, utforske mulighetsrommet og utvikle forretningskonsepter
 • Erfaring fra tjenesteutvikling og endringsprosesser
 • God på å evaluere, analyserer og dokumentere
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk (arbeidsspråk er norsk)  

 

Personlige egenskaper:

 • Genuint interessert i digitalisering og forenkling
 • Analytisk og strukturert
 • Kreativ, utviklings- og løsningsorientert
 • Fleksibel, initiativrik og positiv 

 

Tilbudte kandidater vil ha en oppfølgingsrolle i utviklingen og testing av nye digitale systemer og transportløsninger. En viktig oppgave vil også være å systematisere og tilgjengeliggjøre innsikt og læring. 

 

Ruter tilbyr en dynamisk arbeidshverdag og mulighet til å drive og følge opp ulike piloter de tester ut. 

 

Søknadsfrist: torsdag 30.07.2020

Oppstartsdato: 17.08.2020

Varighet: 31.12.2021 ,

Opsjon 1: 01.01.2022 til 31.12.2022

Opsjon 2: 01.01.2023 til 31.12.2023

Opsjon 3: 01.01.2024 til 31.12.2024 

Omfang: 2 konsulentener

Sted: Oslo