Job title: Site Reliability Engineer
Job type: Contract
Emp type: Full-time
Industry: IT
Expertise: IT & Telecoms
Location: Oslo, Norway
Job published: 2020-06-30
Job ID: 32580

Job Description

Ruter er ute etter en person som tar til seg kunnskap raskt som kan være med å videreutvikle og drifte Ruter sin infrastruktur i AWS.

Noen av oppgavene er: koding/skripting av nye AWS tjenester som skal brukes av Ruters utviklingsteam, samarbeide med team for videreutvikling av eksisterende løsninger og effektivisere driften av tjenestene vi har.  

 

Arbeidsoppgavene består av drift, forvaltning og utvikling av Ruters felles kjernesystemer i AWS. Hovedfokuset i oppdraget er videreutvikling av Ruters kjernetjenester i AWS. Ruter søker konsulent som kan operere i grensesnittet mellom drift og utvikling (DevOps) og kjenner godt til tjenestene i AWS. 

 

Arbeidsoppgaver består av:

 • Feilsøking og feilretting
 • Automatisering av manuelle rutiner
 • Videreutvikle Ruters kjernetjenester
 • Jobbe tett sammen med andre utviklingsteam for å tilrettelegge hyppige utrullinger
 • Bruk av verktøy som AWS og Terraform
 • Løse oppgaver som blir tildelt teamet 

 

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Erfaring med drift og utvikling av AWS tjenester
 • Kunnskap om Terraform, AWS, EKS, Helm, Kafka, Cassadra og ELK stack
 • Erfaring med Linux baserte systemer
 • Erfaring med scripting og programmering 
 • Kjennskap til Gitlab som bruker og administrator 
 • Har evnen til å lage god dokumentasjon/veiledninger
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer.
 • Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2 

 

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne vektlegges
 • Løsningsorientert og evnen til å søke og finne måter å automatisere arbeidet på
 • Strukturert og evnen til å systematisere 
 • Evnen til å ta til seg ny kunnskap raskt 

 

Søknadsfrist: 13.08.20

Oppstartsdato: 28.09.20

Varighet: 31.12.2021

Opsjon 1: 01.01.2022 - 31.12.2022

Opsjon 2: 01.01.2023 - 31.12.2023

Opsjon 3: 01.01.2024 - 31.12.2024 

Sted: Oslo

Omfang: 100%