Job title: Konsulentbistand til JIRA Service Desk
Job type: Contract
Emp type: Full-time
Industry: IT
Expertise: IT & Telecoms
Location: Oslo, Norway
Job published: 2020-06-26
Job ID: 32576

Job Description

Folkehelseinsituttet har et stort kunderegister, og mange henvendelser som omhandler temaer som innlogging, forventet leveringstid,

sporing av pakker osv. Denne type henvendelser blir i dag tatt pr telefon eller epost og det er til tider høyt trykk. 

 

Vaksineforsyningen i Folkehelseinstituttet er en legemiddelgrossist og samfunnsoppdraget er å sikre nødvendig vaksineforsyning og

vaksineberedskap i Norge.

Kundene er:

  • Vaksinasjonsvirksomheter i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
  • Apotek
  • Grossister

 

Vaksiner og immunglobuliner bestilles via nettbutikken og plukkes, pakkes og distribueres fra vårt hovedlager i Oslo. 

 

Vaksineforsyningen har behov for en konsulent som skal:

  • Lede en workshop med formål om å gjennomgå et eksisterende løsningsforslag/prinsippskisse, og avklare eventuelle spørsmål/behov som konsulenten trenger svar på for å kunne ferdigstille et løsningsforslag som er tilpasset Jira Service Desk.
  • Utarbeide en ROS-analyse for å ta i bruk løsningen (med fokus på IT-sikkerhet og behandling av personsensitiv data).
  • Konfigurere Jira Service Desk i henhold til godkjent løsningsforslag. 
  • Foreslå og sette opp gode rapporter i løsningen som Vaksineforsyningen kan benytte seg av for å analysere sakene som meldes inn (input til videreutvikling av vår nettbutikk og bedre forstå informasjonsbehovet kunden har slik at vi kan møte dette behovet).
  • Sørge for tilstrekkelig kunnskapsoverføring slik at Vaksineforsyningen har høy kunnskap om løsningen, og er i stand til å selv administrere løsningen på et viderekommet nivå (eksempelvis kunne sette opp egne rapporter, opprette nye sakskategorier osv.). 

 

Det forutsettes at konsulent har kompetanse, og erfaring, med å konfigurere denne type løsninger i Jira Help Desk.

FHI ønsker i størst mulig grad å benytte seg av standardfunksjoner slik at det ikke kreves mye vedlikehold og tilpasninger ved evt. oppgraderinger, og de forventer derfor at konsulent foreslår løsninger som er i henhold til dette prinsippet. FHI ønsker også å ha en robust infrastruktur

(kategorier, saksflyt og varsler) som kan leve over tid slik at de får tidsserier med sammenlignbar data, og de forventer derfor at konsulent

har kompetanse på design og er analytisk anlagt.

 

Søknadsfrist: Onsdag 06.08.2020

 

Oppstart: 1.09.2020

Varighet: 1.11.2020 ( 1-2 mnd)

Omfang: 1 konsulent, 100% stilling

Sted: Oslo