Job title: Prosjektleder RBD og Sykepleieprosedyrer
Job type: Contract
Emp type: Full-time
Industry: IT
Expertise: IT & Telecoms
Location: Trondheim, Norway
Job published: 2020-06-26
Job ID: 32574

Job Description

Konsulenten skal lede to ulike prosjekter:

 

RBD

Sykehusapotekene skal bytte ut dagens fagsystem FarmaPro med ny løsning for økonomi, logistikk og butikkdata. Som økonomisystem skal SAP benyttes, dette håndteres av et eget prosjekt i Helse Midt-Norge. For apotekutsalgene skal det anskaffes ny løsning for reseptur (resepthåndtering og integrasjon med e-resept) og butikkdata (POS – point of sale), forkortet RBD. Den lokale RBDløsningen skal baseres på en nasjonal komponent som blir felles for alle sykehusapotekene i Norge. Prosjektet skal motta og ta i bruk den nasjonale komponenten, integrere den med SAP-løsningen og gjøre nødvendige tilpasninger for Helse Midt-Norge. Dette blir en meget sentral del av prosjektet. Løsningen skal tas i bruk på de 32 apotekutsalgene som Sykehusapoteket har i Helse Midt-Norge, og samtlige ansatte i apotekutsalgene blir berørt. Den nye POS-løsningen vil føre til helt nytt grensesnitt i butikkdatasystemet som brukes til ekspedisjon av kundene i utsalgene. Den sentrale komponenten utvikles i et eget nasjonalt prosjekt, og er foreløpig ikke tatt i bruk av noe apotekutsalg i noen av helseregionene. Dermed blir utprøving av den sentrale komponenten en ekstra risikofaktor i prosjektet.

 

Sykepleieprosedyrer

Dagens sykepleieprosedyrer skal standardiseres, organiseres og gjøres tilgjengelig for regionens ressurser ved å innføre et eksternt standardisert system i Helse Midt-Norge. Løsningen skal gjøres tilgjengelig via integrasjon med dagens kvalitetssystem EQS fra Extend. Prosedyrene gjelder innen området sykepleie, og de vil kunne benyttes av både sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere, samt at de ved behov også kan benyttes av annet helsepersonell. 

 

Prosjektet vil understøtte følgende for sykepleietjenesten:

1. Kunnskapsbaserte og standardisere sykepleieprosedyrer som er eksternt forvaltet, og som vil gjelde både for kommune- og spesialisthelsetjenesten.

2. Anskaffe regional rammeavtale for implementering av sykepleieprosedyrer.

3. Intensjonskunngjøring for anskaffelse, alternativt å gjennomføre en anskaffelse av løsning for sykepleieprosedyrer. 

4. Etablere integrasjon mot dagens kvalitetssystem (EQS).

5. Etablere forvaltning i foretakene og oppdatere tjenesten i Hemit:

a. Avklare at det ikke blir dobbelt opp med rutiner i fremtiden, både i ny løsning og i EQS.

b. Sørge for at nye og endrede prosedyrer i ny løsning tilfredsstiller kravene i HMN, og ved behov legg inn tilleggstekst i EQS.

c. Vurdere hvilke rutiner som mangler i ny løsning, etablere de i EQS.

d. Forvalte lisenser og avtaler med leverandør (Hemit).  

 

Konsulentens oppgaver

Vi har behov for en selvstendig prosjektleder som tar ansvar for gjennomføring av begge prosjekter innenfor de rammene som er satt opp. Prosjektet som omhandler sykepleieprosedyrer anses for å være minst ressurs- og kompetansekrevende, og vil etter all sannsynlighet starte først. RBD regnes som adskillig mer komplisert og kompetansekrevende.

 

RBD

Prosjektleder skal lede arbeidet med å innføre ny løsning for reseptur og butikkdata i apotekutsalgene i Sykehusapotekene i Helse Midt-Norge, og sørge for integrasjon med regionale og nasjonale komponenter i løsningen.

 

Sykepleieprosedyrer

Prosjektleder skal ta ansvar for gjennomføring av prosjektet innenfor de rammene som er satt opp. Prosjektleder skal lede arbeidet med å innføre et system for sykepleieprosedyrer i Helse Midt-Norge.

For beskrivelse av prosjektleders ansvar se rollebeskrivelse på prosjektveiviseren.

 

Krav til kompetanse og erfaring:

  • Formell kompetanse og/eller lang erfaring med prosjektledelse av IKT-prosjekter.
  • Kjennskap til apotekdrift eller legemiddelområdet i spesialisthelsetjenesten.
  • Kjennskap til ERP og POS-løsninger.
  • Kjennskap til bruk av kvalitetssystemer og prosedyrer.
  • Erfaring fra lignende prosjekter
  • Kjennskap til sykepleietjenesten i spesialisthelsetjenesten er ønskelig. 

Arbeidssted er Trondheim. Det forventes et fåtall reiser mellom sykehus i Helse Midt-Norge.